Dela via


HCW8091 fel när du kör hybridkonfigurationsguiden

Ursprungligt KB-nummer: 3185379

Obs!

Hybridkonfigurationsguiden som ingår i Exchange Management Console i Microsoft Exchange Server 2010 stöds inte längre. Därför bör du inte längre använda den gamla hybridkonfigurationsguiden. Använd i stället microsoft 365 hybridkonfigurationsguiden som är tillgänglig på https://aka.ms/HybridWizard. Mer information finns i microsoft 365 hybridkonfigurationsguiden för Exchange 2010.

Symptom

När du kör hybridkonfigurationsguiden får du följande felmeddelande:

HCW8091 = WinRM-tjänsten är inte aktiverad

Orsak

Det här problemet uppstår om en obligatorisk tjänst inte körs på den server som kör Exchange Server för att slutföra den underliggande PowerShell-sessionen.

Åtgärd

Lös problemet genom att följa dessa steg:

  1. På den server som kör Exchange Server väljer du Start, kör, skriver Services.msc och trycker sedan på Retur.
  2. Leta upp Windows Remote Management-tjänsten i listan över tjänster och kontrollera sedan att den körs.
  3. Kör hybridkonfigurationsguiden igen från https://aka.ms/HybridWizard.

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community eller Microsoft Q&A.