Dela via


Email meddelanden som skickas till en dynamisk distributionsgrupp levereras inte till alla mottagare

Ursprungligt KB-nummer: 4090655

Symptom

Email meddelanden som skickas till en dynamisk distributionsgrupp levereras inte till alla mottagare.

Orsak

När du skapar en dynamisk distributionsgrupp anges parametern RecipientContainer som standard till den organisationsenhet (OU) där den dynamiska distributionsgruppen skapas, om den inte uttryckligen väljs.

Kategoriseraren söker bara under organisationsenheten som anges i parametern RecipientContainer . Den använder parametern RecipientFilter för att välja medlemmarna i den dynamiska distributionsgrupp som e-postmeddelanden ska skickas till.

Användare som ingår i en annan organisationsenhet får inte e-postmeddelanden som skickas till den dynamiska distributionsgruppen. Detta är ett förväntat beteende.

Åtgärd

Åtgärda problemet genom att ange rätt RecipientContainer parameter när du skapar den dynamiska distributionsgruppen.

Följande kommando skapar till exempel en dynamisk distributionsgrupp med namnet Marknadsföringsgrupp. Den innehåller alla användare i organisationsenheten som heter Nordamerika som har ett avdelningsfält som är lika med strängarna Marknadsföring eller Försäljning.

New-DynamicDistributionGroup -Name "Marketing Group" -IncludedRecipients "MailboxUsers,MailContacts" -ConditionalDepartment "Marketing","Sales" -RecipientContainer "North America"

Dessutom kan du använda följande kommando för att visa medlemmar i en dynamisk distributionsgrupp som tar emot e-postmeddelandena:

$marketing = Get-DynamicDistributionGroup "Marketing group" Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $marketing.RecipientFilter -OrganizationalUnit $marketing.RecipientContainer