Dela via


Fel när du flyttar en postlåda till en databas i Exchange Server 2010: Det gick inte att hitta en del av sökvägen D:\Temp

Ursprungligt KB-nummer: 2834158

Symptom

När du försöker flytta en postlåda mellan postlådedatabaser i Microsoft Exchange Server 2010 får du ett meddelande som liknar det här:

Fel: "Det gick inte att hitta en del av sökvägen D:\Temp"
Varning:
Ett oväntat fel har inträffat och en Watson-dump genereras: Det gick inte att hitta en del av sökvägen D:\TEMP-filnamn<>.tmp.

Orsak

Det här problemet beror på att sökvägsvärdet för temp- och TMP-miljövariablerna som används av Microsoft Exchange Information Store-tjänsten för att flytta databasen är ogiltigt.

Obs!

Microsoft Exchange Information Store-tjänsten använder TEMP- och TMP-mapparna som tillfällig lagring för olika åtgärder, till exempel meddelandekonvertering och flyttåtgärder för postlådor.

Åtgärd

Lös problemet genom att ange rätt sökväg för temp- och TMP-miljövariabler. Standardsökvägen för temp- och TMP-miljövariabler är %Userprofile%\Temp.

Mer information om hur du anger rätt sökväg för temp- och TMP-miljövariabler finns på följande Microsoft TechNet-webbplats: Så här flyttar du TEMP- och TMP-katalogerna