Dela via


(Du kan inte använda domänen eftersom det inte är en godkänd domän för din organisation) när du kör cmdleten Add-RecipientPermission

Problem

Scenario 1

När du försöker köra cmdleten Add-RecipientPermission i Exchange Online visas följande felmeddelande:

Du kan inte använda domänen eftersom den inte är en godkänd domän för din organisation.
CategoryInfo : NotSpecified: (:) [Add-RecipientPermission], NotAcceptedDomainException

Scenario 2

När du försöker köra cmdleten New-MoveRequest i Exchange Online får du följande felmeddelande för att flytta en postlåda från lokal plats till Exchange Online:

Du kan inte använda domänen eftersom den inte är en godkänd domän för din organisation.
CategoryInfo : NotSpecified: (:) [New-MoveRequest], NotAcceptedDomainException

Scenario 3

När du skapar en migrering med hjälp New-MigrationBatch av kommandot eller från Exchange Online Exchange Admin Center, för att flytta en postlåda från lokal plats till Exchange Online, efter en stund misslyckas migreringen. Och du ser följande utdata på ErrorSummary när du kör:

Get-MigrationUserStatistics User1@contoso.com | fl

Du kan inte använda domänen eftersom den inte är en godkänd domän för din organisation.

Orsak

Mottagarens proxyadress använder en domän som inte har konfigurerats som en godkänd domän i organisationen.

Lösning

Gör något av följande:

Mer information

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.