Dela via


Du kan inte skapa ett nytt meddelande från Outlook Web App i Microsoft 365

Ursprungligt KB-nummer: 2949841

Symptom

När du väljer knappen Ny för att skapa ett nytt meddelande i Microsoft Outlook Web App (OWA) i Microsoft 365 visas inget meddelandefönster. Du kan dock svara på befintliga e-postmeddelanden i OWA och även öppna ett nytt meddelandefönster från Outlook-klienten.

Orsak

Det här problemet kan inträffa om det finns specialtecken i signaturen.

Observera till exempel omvänt snedstreck (\) i slutet av adressintervallet i följande signaturlogg:

<span style=\"font-family:\'Arial\',\'sans-serif\'; font-size:8.5pt\"\>4567 Main St Buffalo, NY 98052\<\/span\>
<span style=\"font-family:\'MS Gothic\'; font-size:8.5pt\"\>\<\/span\>

Åtgärd

Lös problemet genom att följa dessa steg:

  • Ta bort din signatur och öppna sedan fönstret för det nya e-postmeddelandet.
  • Håll signaturen enkel. Använd inte specialtecken.

Behöver du fortfarande hjälp? Gå till Microsoft Community.