Dela via


Fel när du installerar Edge Transport-serverrollen på en domänansluten Exchange-server: Det går inte att hämta underordnat ADObjectId

Ursprungligt KB-nummer: 3205799

Symptom

Det här problemet uppstår i en Microsoft Exchange Server 2016-miljö med kumulativ uppdatering 2 eller senare installerad, eller i en Exchange Server 2013-miljö med kumulativ uppdatering 14 eller senare installerad. När installationen misslyckas visas följande fel i installationsloggen:

Fel: Följande fel genererades när "$error. Clear(); new-ExchangeServer kördes: "System.ArgumentNullException: Värdet kan inte vara null.
Parameternamn: Det går inte att hämta underordnat ADObjectId: det här är ett GUID-baserat ADObjectId.

Lösning

Använd någon av följande metoder för att lösa problemet:

  • Kör installationsprogrammet igen med hjälp av installationsgränssnittet. Om du kör installationsprogrammet från PowerShell kanske du inte kan kringgå problemet just nu.
  • Koppla bort servern från domänen, installera Edge Transport-serverrollen och gå sedan tillbaka till domänen.

Mer information

Konfigurationen av Edge Transport-serverrollen Setup.exe /PrepareAD misslyckas aldrig om kommandot inte körs.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i De Microsoft-produkter som anges i Gäller för.