Dela via


Fel när installationen av Exchange Edge-transportrollen misslyckas: Processkörningen misslyckades med slutkod 3

Ursprungligt KB-nummer: 4495264

Symptom

När du installerar serverrollerna Exchange Server 2019, 2016 eller 2013 Edge Transport med hjälp av installationsguiden misslyckas installationen och returnerar ett felmeddelande som liknar följande:

Följande fel genererades när "$error. Clear(); $dllFile = join-path $RoleInstallPath "bin\ExSMIME.dll"; $regsvr = join-path (join-path $env:SystemRoot system32) regsvr32.exe; start-SetupProcess -Name:"$regsvr" -Args:"/s "$dllFile"" -Timeout:120000; " kördes: "Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.TaskException: Processkörningen misslyckades med slutkod 3.
på Microsoft.Exchange.Management.Tasks.RunProcessBase.InternalProcessRecord()
at Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.b__91_1() at Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.InvokeRetryableFunc(String funcName, Action func, Boolean terminatePipelineIfFailed)".

Orsak

Det här problemet beror på att Visual C++ 2012 inte är installerat på servern. Visual C++ 2012 krävs för att inkludera det aktiva mallbiblioteket (ATL).

Åtgärd

Åtgärda problemet genom att installera Visual C++ 2012 och köra installationsguiden igen.

I följande artikel visas nedladdningslänkarna för de senaste versionerna av Visual C++:
De senaste visual C++-nedladdningar som stöds