Översikt över Amazon S3-anslutningsprogram

Den här Amazon S3-anslutningsappen stöds i Data Factory för Microsoft Fabric med följande funktioner.

Viktigt

Microsoft Fabric är för närvarande i förhandsversion. Den här informationen gäller en förhandsversionsprodukt som kan ändras avsevärt innan den släpps. Microsoft lämnar inga garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på den information som tillhandahålls här. Se Azure Data Factory dokumentation för tjänsten i Azure.

Funktioner som stöds

Funktioner som stöds Gateway Autentisering
aktiviteten Kopiera (källa/-) Ingen Basic
Sökningsaktivitet Ingen Basic
GetMetadata-aktivitet Ingen Basic
Ta bort aktivitet Ingen Basic

Nästa steg