Översikt över Anslutningsprogram för SharePoint Online-lista

SharePoint Online List-anslutningsappen stöds i Data Factory för Microsoft Fabric med följande funktioner.

Viktigt

Microsoft Fabric är för närvarande i förhandsversion. Den här informationen gäller en förhandsversionsprodukt som kan ändras avsevärt innan den släpps. Microsoft lämnar inga garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på den information som tillhandahålls här. Se Azure Data Factory dokumentation för tjänsten i Azure.

Funktioner som stöds

Funktioner som stöds Gateway Autentisering
aktiviteten Kopiera (källa/-) Ingen Anonym
OAuth2
Tjänstens huvudnamn
Sökningsaktivitet Ingen Anonym
OAuth2
Tjänstens huvudnamn

Nästa steg