Skala din kapacitet

Viktigt

Microsoft Fabric är för närvarande i förhandsversion. Den här informationen gäller en förhandsversionsprodukt som kan ändras avsevärt innan den släpps. Microsoft lämnar inga garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på den information som tillhandahålls här.

Den här artikeln visar hur du skalar en Microsoft Fabric-kapacitet i Azure. Genom att skala kan du öka eller minska storleken på din kapacitet.

Förutsättningar

Om du vill skala din kapacitet behöver du:

Skala en kapacitet

  1. Logga in på Azure Portal.

  2. Välj tjänsten Microsoft Fabric (förhandsversion) för att se dina kapaciteter. Du kan söka efter Microsoft Fabric (förhandsversion) på sökmenyn.

  3. Välj den kapacitet som du vill skala. Den aktuella storleken för varje kapacitet visas under SKU. När du gör ditt val visas information om kapaciteten bredvid den. Den här informationen omfattar den aktuella kapacitetsskalan under SKU.

  4. Under Skala väljer du Ändra storlek.

  5. Välj en skala och välj sedan Ändra storlek.

  6. Bekräfta din nivå genom att gå till fliken Översikt. Den aktuella prisnivån visas.

Nästa steg