Delning av gästanvändare

Att dela objekt med gästanvändare i Fabric liknar att dela objekt med gästanvändare i Power BI, förutom att du i Infrastruktur bara kan dela objekt genom att dela arbetsytan. Explicit delning av vissa objekt med gästanvändare stöds inte, förutom rapporter, instrumentpaneler, datauppsättningar och appar.

Mer information om delning av gästanvändare i Power BI finns i Distribuera Power BI-innehåll till externa gästanvändare med Azure AD B2B.