Konfigurera Smart Store Analytics

När du har distribuerat Smart Store Analytics måste du konfigurera lösningen så att den börjar användas.

Konfigurera åtkomst till Power BI-arbetsytan

Appen Smart Store Analytics måste ha åtkomst till den relaterade Power BI-arbetsytan för att aktivera analysintegrering.

 1. Logga in på Power BI Portal som Power BI-administratör.

 2. Hitta din hanterade Power BI-arbetsyta i avsnittet Arbetsytor. Arbetsytan har fått sitt namn efter Dataverse-miljön.

 3. Välj Åtkomst på sidan med innehåll i arbetsytan.

Bilden visar hur du ger åtkomst till Power BI-arbetsyta.

 1. Lägg till huvudkonto för tjänsten RetailCloud som deltagare. Här är RetailCloud den första parten i Microsofts huvudkonto för tjänsten för vilken du beviljar åtkomst till Power BI-arbetsytan.

Bilden visar appen som har deltagaråtkomst.

 1. Navigera till Power BI- administrationsportalen och välj inställningar för klientorganisation.

 2. I den högra ruten rullar du till Inställningar för utvecklare och visar sedan Tillåt huvudkonton för tjänsten att använda Power BI-API:er. Växla Aktiverad till . Om du endast vill tillåta åtkomst till specifika grupper måste du se till att inkludera programmet RetailCloud för dessa.

Bilden visar hur du låter huvudkontot för tjänsten att använde Power BI-API:er.

 1. Välj tillämpa.

 2. Gå tillbaka till Smart Store Analytics och visa dataanalyser.

Konfigurera dataanslutning

Smart Store Analytics-produkten fungerar med dina Smart Store-data som samlas in och överförs av din auktoriserade Smart Store-leverantör. Dessa data omfattar butikslayoutdata, plandiagramdata, transaktionsdata (t.ex. affärsområden, kunder och order) och interaktionsdata (interaktionsdata för interaktioner mellan olika lager för produktidentifiering, överväganden och köp).

 1. På startsidan, i komma igång-avsnittet, väljer du Börja i Ansluta din Smart Store Analytics till alternativet för dataleverantör.

Bilden visar hur du ansluter till en dataleverantör.

Avsnittet Konfiguration > dataanslutning för Smart Store Analytics-appen öppnas. För att konfigurera en dataanslutning mellan din Smart Store-leverantör (AiFi) och Smart Store Analytics-appen, följer du trestegsprocessen:

Bilden visar de tre stegen för dataetablering från AiFi.

 1. I Steg 1: Tillhandahåll AiFi-datakontakt, välj Starta etablering för att konfigurera Smart Store Analytics-miljön för att ta emot data från AiFi.

 2. Nästa steg är att slutföra steg 2: Auktorisera dataflöden från din Smart Store-leverantör. Det här steget snabbar upp och upprätthåller flödet av dina smarta butiksparksdata från AiFi-system till din Smart Store Analytics-lösning. Du kan logga in på AiFi-konsolen med dina administratörsuppgifter och följa anvisningarna för att påbörja dataöverföring.

 3. I steg 3: Dataanslutning kan du bekräfta att dataanslutningen fungerar.

Kommentar

Det kan ta upp till en vecka innan all data från AiFi flödar in. Detta är en aktuell begränsning.

Bilden visar slutförd AiFi-dataanslutningsprocess.

När AiFi-Smart Store Analytics-dataanslutningen är klar kan du använda appen för att generera analyser.

Skapa användarkonton för att få åtkomst till Smart Store Analytics

För att skapa användarkonton:

 1. Gå till administrationscentret för Microsoft 365 för att skapa användarkonton för samtliga användare som behöver åtkomst till Smart Store Analytics.