Djupanalysrapport

Använd rapporten Djupanalys i Microsoft Cloud for Sustainability om du vill gå djupare in i datan och få insikter som kanske inte är tillgängliga från andra rapporter.

 1. I det vänsra navigeringsfönstret väljer du Analys.

  Screenshot of Analytics on the left navigation.

 2. Välj Insikter.

  Screenshot of Insights on the left navigation.

 3. Välj Djupanalys i den översta menyn.

  Screenshot of Deep analysis.

 4. Under Filter väljer du en rapporteringsperiod och sedan en räkenskapsmetod:

  • Platsbaserad: Återspeglar den genomsnittliga emissionsintensiteten hos rutnät där energiförbrukning sker.
  • Marknadsbaserad: Reflekterar emissioner från elektricitet som du har valt.

  Screenshot of filters.

 5. Använd Uppdelningsträdet för att öka detaljnivån från företagsnivå till mer detaljerade nivåer, inklusive följande:

  • Emissionskälla
  • Organisation
  • Definitionsområde
  • Country/region
  • Tillgång

  Screenshot of Decomposition tree.

  Välj hur data ska delas genom att välja knappen + bredvid Totala emissioner och fortsätt lägga till kategorier efter behov.

  Screenshot of Total emissions with + button next to it.

  Välj grenar i Uppdelningsträdet om du vill få insikter i respektive kategori. Ordna kategorierna på olika sätt för att få ytterligare vyer över datan.

Se även

Instrumentpanel för hållbarhet