Skapa en kvantitativ förberedelserapport i Microsoft Sustainability Manager

Organisationer kan generera kvantitativa rapporter som extraherar information om emissioner, vatten och avfall från Microsoft Sustainability Manager. Rapporterna är i Excel-format och kan användas för att skicka data till organisationer med informationskällor.

Följ dessa steg för att generera en kvantitativ rapport.

 1. I vänster navigeringsfönster, välj Rapportering.

 2. Välj Nytt.

 3. Ange följande fält för Rapportdetaljer:

  Fält Beskrivning
  Rapporttyp Välj Utsläppsrapport, Vattenrapport (förhandsversion), Avfallsrapport (förhandsversion) eller Hållbarhetsrapporteringsdirektiv för företag (förhandsversion).
  Rapportnamn Ange namnet på rapporten.
  Startdatum Ange startdatum för data i rapporten.
  Slutdatum Ange slutdatum för data i rapporten.
  Rapporteringsår Om du valde hållbarhetsrapporteringsdirektivet för företag (förhandsversion) som rapporttyp väljer du det rapport år då rapporten ska genereras.
  Tillgång Om du valde Vattenrapport (förhandsversion) eller Avfallsrapport (förhandsversion) som rapporttyp väljer du den anläggning för vilken rapporten ska genereras. Om du lämnar lokalnamnet tomt skapas rapporten för hela organisationen.
 4. Ange följande fält för organisationshierarki:

  Fält Beskrivning
  Rapport efter Om du valde Emissionsrapport anger den organisationsnivå som ska visas från 1 till 6. Den här åtgärden avgör i vilken detalj som data ska visas på organisationsenhetsnivå i rapporten. Om du till exempel väljer organisationsnivå 3 innehåller informationen information för den högsta nivån i organisationen och två nivåer under.
  Hierarki från och med Ange datum för identifiering av hierarkiversionen.
  Organisationsenhet Om du väljer Hållbarhetsrapporteringsdirektiv för företag (förhandsversion), väljer du den organisatoriska enhet för att inkludera data i rapporten.
 5. Välj data och vilka kategorier som ska tas med i rapporten i rapporten skapas för. Följande data och kategorier är tillgängliga, beroende på Rapporttyp vald.

  Rapport Data Kategori
  Utsläpp Alla utsläppsdata Alla utsläppsdata
  Aktivitetsdata Scope 1: direkta utsläpp Flyktiga utsläpp, Industriell process, Mobil förbränning, Stationär förbränning
  Aktivitetsdata Scope 2: indirekta utsläpp Köpt kyla, Köpt el, Köpt värme, Köpt ånga
  Aktivitetsdata Scope 3: värdekedja: uppströms Kategorier 1-8
  Aktivitetsdata Scope 3: värdekedja: nedströms Kategorier 9-15
  Vattenaktivitetsdata Alla vattenaktivitetsdata Resultat av vattenkvaliteten (förhandsversion), Vattenkvantitet (förhandsversion)
  Avfallsaktivitetsdata Alla avfallsaktivitetsdata Avfallskvantitet (förhandsversion)
 6. Välj ett till många mål för varje kategori under CSRD-mål som ska ingå. Det här alternativet är tillgängligt om du valde Hållbarhetsrapporteringsdirektiv för företag (förhandsversion) för rapporttypen. Det här alternativet används för att mappa dina mål till CSRD-krav. Välj bland följande mål:

  • Scope 1
  • Scope 2
  • Scope 3
  • Totala GHG-utsläpp
  • Vattenförvaltning
  • Avfallshantering
  • Luftföroreningar
  • Markföroreningar
  • Ämnen som inger betänkligheter eller stora betänkligheter
 7. Välj Spara & stäng om du vill spara rapporten utan att generera data eller rapport.

 8. Välj Generera rapport om du vill spara rapporten och köa den som ska skapas.

 9. Välj Uppdatera för att se status för genereringsprocessen.

 10. Välj Hämta rapport när rapporten är klar. En Excel-rapport hämtas. Du kan sedan öppna och spara rapporten. Ett separat kalkylblad skapas för varje datakategori. Om du valde Hållbarhetsrapporteringsdirektiv för företag (förhandsversion), Excel-rapporten innehåller en mall som är utformad för att hjälpa din organisation att förbereda sig för att offentliggöra enligt Hållbarhetsrapporteringsdirektiv för företag.

 11. Välj Spara & Stäng. Rapporten sparas på sidan Aktiva rapporter.