Utöka organisationsenhetstyper

Microsoft Sustainability Manager tillhandahåller en standarduppsättning organisationsenhetstyper:

 • Enhet
 • Kostnadsställe
 • Division
 • Department
 • Grupp
 • Grupp

Du kan utöka dessa typer via Power Apps Maker Portal:

 1. Gå till Power Apps Maker Portal

 2. Välj fliken Dataverse / Tabeller / [Alla].

 3. Välje Tabell: Organisationenhet.

 4. Redigera kolumnen Organisationsenhetstyp.

 5. Lägg till objekt så att de återspeglar organisationens krav.

Skärmbild som visar hur organisationsenhetstyperna kan utökas.

Se även

Importera data