Export av livscykeldata

Exportera alla produkter

Exportera livscykeldata för alla produkter genom att klicka nedan:

Exportera produkter per Familj och Grupp

Välj en Familj och sedan en Grupp att exportera. Obs! Exporten börja när Gruppens värde är markerat.

Exportera produkter per datum då support upphör

Välj ett år för att se produkter som når slutet på sin support. Obs! Exporten börja när värdet på År har valts.