Microsoft MPI

Microsoft MPI (MS-MPI) är en Microsoft-implementering av message Passing Interface-standarden för utveckling och körning av parallella program på Windows-plattformen.

MS-MPI erbjuder flera fördelar:

  • Enkel portering av befintlig kod som använder MPICH.
  • Säkerhet baserad på Active Directory Domain Services.
  • Höga prestanda på Windows-operativsystemet.
  • Binär kompatibilitet mellan olika typer av anslutningsalternativ.

MS-MPI-källkod

Microsoft MPI-källkod finns på GitHub.

MS-MPI-nedladdningar

Följande är aktuella nedladdningar för MS-MPI:

Tidigare versioner av MS-MPI är tillgängliga från Microsoft Download Center.

Community-resurser

Microsofts resurser för databehandling med höga prestanda

MPI-referens