Gästanvändare i Administrationscenter för Microsoft 365

Som standard aktiveras gäståtkomst för Microsoft 365-grupper för din organisation. Administratörer kan styra om gäståtkomst ska tillåtas till grupper för hela organisationen eller för enskilda grupper.

Alla gäster som du lägger till i Microsoft Teams, SharePoint eller Azure Active Directory läggs också till i listan Gästanvändare i Administrationscenter för Microsoft 365. Gäster kan delta i möten, visa dokument och chatta i Teams som de är inbjudna till. När en användare visas i listan Gästanvändare kan du ta bort deras åtkomst där.

Om du vill visa gästanvändare går du till Administrationscenter för Microsoft 365 i det vänstra navigeringsfältet, expanderar Användare och väljer sedan Gästanvändare.

Innan du börjar

Du måste vara global administratör för att kunna utföra den här uppgiften.

Titta: Lägga till gäster i Teams

Titta: Gå med i ett team som gäst

Förstå gästkonton i Microsoft 365

Att enkelt kunna dela filer och dokument med rätt personer samtidigt som överdelning förhindras kräver planering. Följande resurser ger mer bakgrund som hjälper dig att skapa en säker gästdelningsmiljö i Microsoft 365.

Förutom Microsoft Teams och SharePoint har Microsoft 365 även stöd för gäståtkomst i andra program. Följande Microsoft 365-produkter stöder gäståtkomst.

För Microsoft Office-program som Microsoft Word och Excel styrs gäståtkomsten av platsen för utdatafilen, till exempel Microsoft SharePoint, Teams och OneDrive.

Nästa steg: Lägg till gäster i Azure Active Directory

Information om hur du lägger till gäster i Azure Active Directory finns i Lägga till gästanvändare.

När du har lagt till en användare kan du även tilldela dem till en grupp eller ge dem åtkomst till en app i din organisation. När du har lagt till en användare i Azure AD-portalen visas även den användaren på sidan Gästanvändare i Administrationscenter för Microsoft 365.

Se Lägga till gäster i grupp för att bjuda in flera gäster att samarbeta med din organisation.

Hantera gäståtkomst i Microsoft 365-grupper (artikel)
Förhindra att gäster läggs till i en specifik Microsoft 365-grupp eller Microsoft Teams (artikel)
Organisationsväxlare i Administrationscenter för Microsoft 365 (artikel)