Steg 2 – Spara innehållet i en tidigare anställds postlåda

I det här steget ska du placera ett bevarande av juridiska skäl eller på plats på användaren eller exportera deras Outlook-data till en .pst-fil.

Placera undantag eller exportera användarens data till en PST-fil

När du har blockerat en användare från att kunna logga in på din organisation kan du spara innehållet i postlådan. Det finns två sätt att spara innehållet i den tidigare medarbetarens postlåda.

  1. Aktivera Bevarande av juridiska skäl eller Lokalt bevarande för postlådan innan du tar bort användarkontot. Detta är mycket mer komplicerat än det andra alternativet, men värt att göra om: din Enterprise-plan omfattar arkivering och bevarande av juridiska skäl, rättstvister är en möjlighet och du har en tekniskt stark IT-avdelning.

    När du har konverterat postlådan till en "inaktiv postlåda" kan administratörer, efterlevnadsansvariga eller posthanterare använda In-Place eDiscovery-verktyg i Exchange Online för att komma åt och söka i innehållet.

    Inaktiva postlådor kan inte ta emot e-post och visas inte i organisationens delade adressbok och andra listor.

    Information om hur du placerar ett undantag på en postlåda finns i Hantera inaktiva postlådor i Exchange Online.

    ELLER

  2. Lägg till den tidigare medarbetarens e-postadress i din version av Outlook på Desktop och exportera sedan data till en .pst-fil. Du kan importera dessa data till ett annat e-postkonto vid behov. Kolla in steg 4 – Ge en annan anställd åtkomst till OneDrive- och Outlook-data.

Administrationscenter för Exchange i Exchange Online

Återställa en användare