Ladda ned eviga programvaru- och produktlicensnycklar i Microsoft 365

Den här artikeln beskriver hur du laddar ned programvaru- och produktlicensnycklar för evig programvara som köpts via CSP-programmet (Cloud Solution Provider).

Innan du börjar

Du måste vara global administratör för att kunna utföra stegen i den här artikeln. Mer information finns i Om administratörsroller.

Ladda ned programvaru- och produktlicensnycklar

  1. I Administrationscenter för Microsoft 365 går du till sidan Fakturering>Dina produkter.
  2. På fliken Produkter går du till avsnittet Programvara och väljer den programvara som du vill ladda ned.
  3. På sidan med prenumerationsinformation går du till avsnittet Nedladdningsnycklar & och väljer filtypen Produktversion, Språk och CPU &och väljer sedan Ladda ned.
  4. Om du vill ladda ned nyckeln väljer du Kopiera nyckel till Urklipp.
  5. I den högra rutan väljer du Kopiera och stänger sedan fönstret.
  6. Klistra in nyckeln i en fil på en säker plats och ange den sedan enligt instruktionerna under programvaruinstallationen. Nyckeln behövs för att aktivera den nedladdade programvaran.