Danskt personnummer

Tips

Om du inte är en E5-kund kan du använda den 90 dagar långa utvärderingsversionen av Microsoft Purview-lösningar för att utforska hur ytterligare Purview-funktioner kan hjälpa din organisation att hantera datasäkerhets- och efterlevnadsbehov. Börja nu på efterlevnadsportal i Microsoft Purview utvärderingshubben. Läs mer om registrering och utvärderingsvillkor.

Format

10 siffror som innehåller ett bindestreck

Mönster

10 siffror:

 • sex siffror i formatet DDMMYY, som är födelsedatum
 • ett valfritt blanksteg eller bindestreck
 • fyra siffror där den sista siffran är en kontrollsiffra

Kontrollsumma

Ja

Definition

En DLP-princip har medium konfidens att den har identifierat den här typen av känslig information om, inom en närhet av 300 tecken:

 • Det reguljära uttrycket Func_denmark_eu_tax_file_number hittar innehåll som matchar mönstret.
 • Ett nyckelord från Keyword_denmark_id hittas.
 • Kontrollsumman godkänns.

En DLP-princip har lågt förtroende för att den här typen av känslig information har identifierats om den ligger nära 300 tecken:

 • Det reguljära uttrycket Func_denmark_eu_tax_file_number hittar innehåll som matchar mönstret.
 • Kontrollsumman godkänns.
<!-- Denmark Personal Identification Number -->
  <!-- Denmark Personal Identification Number -->
   <Entity id="6c4f2fef-56e1-4c00-8093-88d7a01cf460" patternsProximity="300" recommendedConfidence="75">
    <Pattern confidenceLevel="75">
     <IdMatch idRef="Func_denmark_eu_tax_file_number" />
     <Match idRef="Keyword_denmark_id" />
    </Pattern>
    <Pattern confidenceLevel="65">
     <IdMatch idRef="Func_denmark_eu_tax_file_number" />
    </Pattern>
   </Entity>

Nyckelord

Keyword_denmark_id

 • centrale personregister
 • civilt registreringssystem
 • Hlr
 • Hlr #
 • gesundheitskarte nummer
 • gesundheitsversicherungkarte nummer
 • hälsokort
 • sjukförsäkringskortnummer
 • sjukförsäkringsnummer
 • identifieringsnummer
 • identifikationsnummer
 • identifikationsnummer #
 • identitetsnummer
 • krankenkassennummer
 • nationalid #
 • nationalnumber #
 • nationellt nummer
 • personalidnumber #
 • personalidentityno #
 • personligt ID-nummer
 • personnummer
 • personnummer#
 • reisekrankenversicherungskartenummer
 • rejsesygesikringskort
 • Ssn
 • Ssn #
 • skat-ID
 • skat kode
 • skat nummer
 • skattenummer
 • personnummer
 • sundhedsforsikringskort
 • sundhedsforsikringsnummer
 • sundhedskort
 • sundhedskortnummer
 • sygesikring
 • sygesikringkortnummer
 • skattekod
 • reseförsäkringskort
 • uniqueidentityno #
 • skatteidentifikationsnummer
 • skatteregistreringsnummer
 • skatte-ID
 • skatteidentifikationsnummer
 • skatteid#
 • skattenummer#
 • skattenr
 • skattenr#
 • skattenummer
 • skatteidentifiering nej
 • tin#
 • skattenr#
 • skattidnummer#
 • skattenr#
 • tin-ID
 • tin nr
 • cpr.nr
 • cprnr
 • cprnummer
 • personnr
 • personregister
 • sygesikringsbevis
 • sygesikringsbevisnr
 • sygesikringsbevisnummer
 • sygesikringskort
 • sygesikringskortnr
 • sygesikringskortnummer
 • sygesikringsnr
 • sygesikringsnummer