Microsoft Defender Antivirus-kompatibilitet med andra säkerhetsprodukter

Gäller för:

Plattformar

  • Windows

Microsoft Defender Antivirus installeras automatiskt på slutpunkter som kör följande versioner av Windows:

  • Windows 10 eller senare
  • Windows Server 2022
  • Windows Server 2019
  • Windows Server version 1803 eller senare
  • Windows Server 2016

Vad händer när en annan antivirus-/programlösning som inte kommer från Microsoft används? Kan du köra Microsoft Defender Antivirus tillsammans med en annan antivirusprodukt? Svaren beror på flera faktorer, till exempel operativsystemet och om du använder Microsoft Defender för Endpoint tillsammans med ditt antivirusskydd.

I den här artikeln beskrivs vad som händer med Microsoft Defender Antivirus och en antivirus-/programlösning som inte kommer från Microsoft, med och utan Defender för Endpoint.

Viktigt

  • Microsoft Defender Antivirus är tillgängligt på enheter som kör Windows 10 och 11, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server, version 1803 eller senare och Windows Server 2016.
  • Microsoft Defender Antivirus är också tillgängligt på Windows Server 2012 R2 när det registreras med hjälp av den moderna, enhetliga lösningen.
  • Defender för Endpoints moderna enhetliga lösning på Windows Server 2012 R2 installerar automatiskt Microsoft Defender Antivirus i aktivt läge.
  • På Windows 8.1 erbjuds antivirusskydd på slutpunktsnivå på företagsnivå som System Center Endpoint Protection, som hanteras via Microsoft Endpoint Configuration Manager.
  • Windows Defender erbjuds också för konsumentenheter på Windows 8.1, även om Windows Defender inte tillhandahåller hantering på företagsnivå.

Antivirusskydd utan Defender för Endpoint

I det här avsnittet beskrivs vad som händer när du använder Microsoft Defender Antivirus tillsammans med antivirus-/program mot skadlig kod från andra tillverkare än Microsoft på slutpunkter som inte är registrerade i Defender för Endpoint.

Obs!

I allmänhet körs Microsoft Defender Antivirus inte i passivt läge på enheter som inte är registrerade i Defender för Endpoint.

I följande tabell sammanfattas vad du kan förvänta dig:

Windows-version Primär lösning för antivirus/program mot skadlig kod Microsoft Defender antivirustillstånd
Windows 10
Windows 11
Microsoft Defender Antivirus Aktivt läge
Windows 10
Windows 11
En antivirus-/programlösning som inte kommer från Microsoft Inaktiverat läge (sker automatiskt)
Windows Server 2022
Windows Server 2019
Windows Server version 1803 eller senare
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Microsoft Defender Antivirus Aktivt läge
Windows Server 2022
Windows Server 2019
Windows Server version 1803 eller senare
Windows Server 2016
En antivirus-/programlösning som inte kommer från Microsoft Inaktiverad (anges manuellt) [1]

(1) Om du kör en antivirusprodukt som inte kommer från Microsoft på Windows Server kan du avinstallera Microsoft Defender Antivirus med hjälp av följande PowerShell-cmdlet (som administratör): Uninstall-WindowsFeature Windows-Defender. Starta om servern för att slutföra borttagningen av Microsoft Defender Antivirus.

Om enheten har registrerats för att Microsoft Defender för Endpoint kan du använda Microsoft Defender Antivirus i passivt läge enligt beskrivningen senare i den här artikeln.

Tips

På Windows Server 2016 kan du se Windows Defender Antivirus i stället för Microsoft Defender Antivirus.

Microsoft Defender antivirusprogram och antivirusprogram som inte kommer från Microsoft

Obs!

I allmänhet kan Microsoft Defender Antivirus endast ställas in på passivt läge på slutpunkter som är registrerade i Defender för Endpoint.

Om Microsoft Defender Antivirus körs i aktivt läge, passivt läge eller är inaktiverat beror på flera faktorer, till exempel:

  • Vilken version av Windows som är installerad på en slutpunkt
  • Om Microsoft Defender Antivirus är den primära lösningen för antivirus/program mot skadlig kod på slutpunkten
  • Om slutpunkten är registrerad i Defender för Endpoint

I följande tabell sammanfattas tillståndet för Microsoft Defender Antivirus i flera scenarier.

Windows-version Lösning för antivirus/program mot skadlig kod Registrerad på
Defender för Endpoint?
Microsoft Defender antivirustillstånd
Windows 10
Windows 11
Microsoft Defender Antivirus Ja Aktivt läge
Windows 10
Windows 11
Microsoft Defender Antivirus Nej Aktivt läge
Windows 10
Windows 11
En antivirus-/programlösning som inte kommer från Microsoft Ja Passivt läge (automatiskt)
Windows 10
Windows 11
En antivirus-/programlösning som inte kommer från Microsoft Nej Inaktiverat läge (automatiskt)
Windows Server 2022
Windows Server 2019
Windows Server version 1803 eller senare
Microsoft Defender Antivirus Ja Aktivt läge
Windows Server 2022
Windows Server 2019
Windows Server version 1803 eller senare
Microsoft Defender Antivirus Nej Aktivt läge
Windows Server 2022
Windows Server 2019

Windows Server version 1803 eller senare

En antivirus-/programlösning som inte kommer från Microsoft Ja Microsoft Defender Antivirus måste vara inställt på passivt läge (manuellt) [2]
Windows Server 2022
Windows Server 2019

Windows Server version 1803 eller senare

En antivirus-/programlösning som inte kommer från Microsoft Nej Microsoft Defender Antivirus måste inaktiveras (manuellt) [3]
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Microsoft Defender Antivirus Ja Aktivt läge
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
Microsoft Defender Antivirus Nej Aktivt läge
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
En antivirus-/programlösning som inte kommer från Microsoft Ja Microsoft Defender Antivirus måste vara inställt på passivt läge (manuellt) [2]
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
En antivirus-/programlösning som inte kommer från Microsoft Nej Microsoft Defender Antivirus måste inaktiveras (manuellt) [3]

(2) På Windows Server 2019, Windows Server, version 1803 eller senare, Windows Server 2016 eller Windows Server 2012 R2, går Microsoft Defender Antivirus inte automatiskt in i passivt läge när du installerar en antivirusprodukt som inte kommer från Microsoft. I dessa fall ställer du in Microsoft Defender Antivirus på passivt läge för att förhindra problem som orsakas av att flera antivirusprodukter är installerade på en server. Du kan ställa in Microsoft Defender Antivirus i passivt läge med hjälp av en registernyckel på följande sätt:

  • Sökvägen: HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Advanced Threat Protection
  • Namn: ForceDefenderPassiveMode
  • Typ: REG_DWORD
  • Värde: 1

Du kan visa din skyddsstatus i PowerShell med hjälp av kommandot Get-MpComputerStatus. Kontrollera värdet för AMRunningMode. Du bör se normalt, passivt eller EDR-blockeringsläge om Microsoft Defender Antivirus är aktiverat på slutpunkten.

Obs!

För att passivt läge ska fungera på slutpunkter som kör Windows Server 2016 och Windows Server 2012 R2 måste dessa slutpunkter registreras med den moderna, enhetliga lösningen som beskrivs i Registrera Windows-servrar.

(3) På Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server version 1803 eller senare, Windows Server 2019 och Windows Server 2022, om du använder en antivirusprodukt som inte kommer från Microsoft på en slutpunkt som inte har registrerats för att Microsoft Defender för Endpoint, inaktivera/avinstallera Microsoft Defender Antivirus manuellt för att förhindra problem som orsakas av att flera antivirusprodukter är installerade på en server.

Tips

På Windows Server 2016 kan du se Windows Defender Antivirus i stället för Microsoft Defender Antivirus.

Defender för Endpoint innehåller funktioner som ytterligare utökar det antivirusskydd som är installerat på slutpunkten. Du kan dra nytta av att köra Microsoft Defender Antivirus tillsammans med en annan antiviruslösning.

Slutpunktsidentifiering och svar (EDR) i blockeringsläge ger till exempel ytterligare skydd mot skadliga artefakter även om Microsoft Defender Antivirus inte är den primära antivirusprodukten. Sådana funktioner kräver att Microsoft Defender Antivirus installeras och körs i passivt läge eller aktivt läge.

Krav för att Microsoft Defender Antivirus ska köras i passivt läge

För att Microsoft Defender Antivirus ska kunna köras i passivt läge måste slutpunkterna uppfylla följande krav:

  • Operativsystem: Windows 10 eller senare; Windows Server 2022, Windows Server 2019 eller Windows Server, version 1803 eller senare
    (Windows Server 2012 R2 och Windows Server 2016 om de registreras med hjälp av den moderna, enhetliga lösningen).
  • Microsoft Defender Antivirus måste vara installerat.
  • En annan antivirus-/program mot skadlig kod som inte kommer från Microsoft måste installeras och användas som den primära antiviruslösningen.
  • Slutpunkter måste registreras i Defender för Endpoint.

Viktigt

  • Microsoft Defender Antivirus är endast tillgängligt på enheter som kör Windows 10 och 11, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server, version 1803 eller senare, Windows Server 2016 och Windows Server 2012 R2.
  • Passivt läge stöds endast på Windows Server 2012 R2 2016 & när enheten registreras med hjälp av den moderna, enhetliga lösningen.
  • I Windows 8.1 erbjuds antivirusskydd på slutpunktsnivå på företagsnivå som System Center Endpoint Protection, som hanteras via Microsoft Endpoint Configuration Manager.
  • Windows Defender erbjuds också för konsumentenheter på Windows 8.1, även om Windows Defender inte tillhandahåller hantering på företagsnivå.

Så här påverkar Microsoft Defender Antivirus Funktionerna i Defender för Endpoint

Defender för Endpoint påverkar om Microsoft Defender Antivirus kan köras i passivt läge. Och tillståndet för Microsoft Defender Antivirus kan påverka vissa funktioner i Defender för Endpoint. Realtidsskydd fungerar till exempel när Microsoft Defender Antivirus är i aktivt eller passivt läge, men inte när Microsoft Defender Antivirus är inaktiverat eller avinstallerat.

Viktigt

  • Tabellen i det här avsnittet sammanfattar de funktioner som aktivt fungerar eller inte, beroende på om Microsoft Defender Antivirus är i aktivt läge, passivt läge eller inaktiverat/avinstallerat. Den här tabellen är endast avsedd att vara informationsbaserad.
  • Inaktivera inte funktioner, till exempel realtidsskydd, molnlevererat skydd eller begränsad periodisk genomsökning om du använder Microsoft Defender Antivirus i passivt läge, eller om du använder EDR i blockeringsläge, som fungerar bakom kulisserna för att identifiera och åtgärda skadliga artefakter som har identifierats efter intrång.
Skydd Microsoft Defender Antivirus
(Aktivt läge)
Microsoft Defender Antivirus
(Passivt läge)
Microsoft Defender Antivirus
(Inaktiverad eller avinstallerad)
EDR i blockläge
Realtidsskydd Ja Se anteckningen [4] Nej Nej
Molnbaserat skydd Ja Nej Nej Nej
Nätverksskydd Ja Nej Nej Nej
Regler för minskning av attackytan Ja Nej Nej Nej
Begränsad tillgänglighet för periodisk genomsökning Nej Ja Nej Nej
Information om filgenomsökning och identifiering Ja Ja [5] Nej Ja
Hotreparation Ja Se anteckningen [6] Nej Ja
Uppdateringar av säkerhetsinsikter Ja Ja [7] Nej Ja [7]
Dataförlustskydd Ja Ja Nej Nej
Kontrollerad mappåtkomst Ja Nej Nej Nej
Filtrering av webbinnehåll Ja Se anteckningen [8] Nej Nej
Enhetskontroll Ja Ja Nej Nej
PUA-skydd Ja Nej Nej Nej

(4) I allmänhet, när Microsoft Defender Antivirus är i passivt läge, ger realtidsskydd ingen blockering eller tillämpning, även om det är aktiverat och i passivt läge.

(5) När Microsoft Defender Antivirus är i passivt läge schemaläggs inte genomsökningar. Observera att genomsökningsuppgifter som är aktiverade i Windows Task Scheduler fortsätter att köras enligt deras schema. Om du har sådana schemalagda aktiviteter kan du ta bort dem om du vill.

(6) När Microsoft Defender Antivirus är i passivt läge åtgärdas inte hot. Hot kan dock åtgärdas av slutpunktsidentifiering och svar (EDR) i blockeringsläge. I det här fallet kan du se aviseringar som visar Microsoft Defender Antivirus som källa, även när Microsoft Defender Antivirus är i passivt läge.

(7) Uppdateringstakt för säkerhetsinformation styrs endast av Windows Update inställningar. Defender-specifika uppdateringsschemaläggare (dagliga/veckovisa vid en viss tidpunkt, intervallbaserade) fungerar bara när Microsoft Defender Antivirus är i aktivt läge. De ignoreras i passivt läge.

(8) När Microsoft Defender Antivirus är i passivt läge fungerar webbinnehållsfiltrering endast med Microsoft Edge-webbläsaren.

Viktigt

  • Skydd mot dataförlust för slutpunkter fortsätter att fungera normalt när Microsoft Defender Antivirus är i antingen aktivt eller passivt läge.

  • Inaktivera, stoppa eller ändra inte någon av de associerade tjänster som används av Microsoft Defender Antivirus, Defender för Endpoint eller Windows-säkerhet appen. Den här rekommendationen innehåller tjänsterna wscsvc, SecurityHealthService, MsSense, Sense, WinDefend eller MsMpEng . Om du ändrar dessa tjänster manuellt kan det orsaka allvarlig instabilitet på dina enheter och göra nätverket sårbart. Om du inaktiverar, stoppar eller ändrar dessa tjänster kan det också orsaka problem när du använder antiviruslösningar som inte kommer från Microsoft och hur deras information visas i Windows-säkerhet-appen.

  • I Defender för Endpoint kan du aktivera EDR i blockeringsläge, även om Microsoft Defender Antivirus inte är den primära antiviruslösningen. EDR i blockeringsläge identifierar och åtgärdar skadliga objekt som hittas på enheten (efter intrång). Mer information finns i EDR i blockeringsläge.

Så här bekräftar du tillståndet för Microsoft Defender Antivirus

Du kan använda någon av flera metoder för att bekräfta tillståndet för Microsoft Defender Antivirus. Du kan:

Viktigt

Från och med plattformsversion 4.18.2208.0 och senare: Om en server har registrerats för Microsoft Defender för Endpoint inaktiveras inte längre grupprincipinställningen "Inaktivera Windows Defender" helt Windows Defender Antivirus på Windows Server 2012 R2 och senare. I stället placerar den den i passivt läge. Dessutom tillåter manipuleringsskyddsfunktionen en växling till aktivt läge men inte till passivt läge.

  • Om "Inaktivera Windows Defender" redan finns på plats innan du registrerar till Microsoft Defender för Endpoint kommer det inte att ske någon ändring och Defender Antivirus förblir inaktiverat.
  • Om du vill växla Defender Antivirus till passivt läge, även om det inaktiverades före registrering, kan du använda Konfigurationen ForceDefenderPassiveMode med värdet 1. Om du vill placera det i aktivt läge växlar du det här värdet till 0 i stället.

Observera den ändrade logiken för ForceDefenderPassiveMode när manipuleringsskydd är aktiverat: När Microsoft Defender Antivirus har växlats till aktivt läge förhindrar manipuleringsskydd att det återgår till passivt läge även när ForceDefenderPassiveMode är inställt på 1.

Använd Windows-säkerhet-appen för att identifiera din antivirusapp

  1. Öppna appen Windows-säkerhet på en Windows-enhet.

  2. Välj Skydd mot virushot&.

  3. Under Vem skyddar mig? väljer du Hantera providers.

  4. På sidan Säkerhetsprovidrar, under Antivirus, bör du se Microsoft Defender Antivirus är aktiverat.

Använd Aktivitetshanteraren för att bekräfta att Microsoft Defender Antivirus körs

  1. Öppna Task Manager-appen på en Windows-enhet.

  2. Välj fliken Information .

  3. Leta efter MsMpEng.exe i listan.

Använd Windows PowerShell för att bekräfta att Microsoft Defender Antivirus körs

Obs!

Använd endast den här proceduren för att bekräfta om Microsoft Defender Antirivus körs på en slutpunkt.

  1. Öppna Windows PowerShell på en Windows-enhet.

  2. Kör följande PowerShell-cmdlet: Get-Process.

  3. Granska resultaten. Du bör se MsMpEng.exe om Microsoft Defender Antivirus är aktiverat.

Använd Windows PowerShell för att bekräfta att antivirusskydd körs

Obs!

Använd endast den här proceduren för att bekräfta om antivirusskydd är aktiverat på en slutpunkt.

  1. Öppna Windows PowerShell på en Windows-enhet.

  2. Kör följande PowerShell-cmdlet: Get-MpComputerStatus | select AMRunningMode.

  3. Granska resultaten. Du bör se normalt, passivt eller EDR-blockeringsläge om antivirusskydd är aktiverat på slutpunkten.

Obs!

Observera att den här proceduren bara är till för att bekräfta om antivirusskydd är aktiverat på en slutpunkt.

Mer information om Microsoft Defender antivirustillstånd

I följande avsnitt beskrivs vad du kan förvänta dig när Microsoft Defender Antivirus är:

Aktivt läge

I aktivt läge används Microsoft Defender Antivirus som antivirusapp på datorn. Inställningar som konfigureras med hjälp av Configuration Manager, grupprincip, Microsoft Intune eller andra hanteringsprodukter gäller. Filer genomsöks, hot åtgärdas och identifieringsinformation rapporteras i konfigurationsverktyget (till exempel i Microsoft Intune administrationscenter eller Microsoft Defender Antivirus-appen på slutpunkten).

Passivt läge eller EDR-blockeringsläge

I passivt läge används inte Microsoft Defender Antivirus som antivirusprogram och hot åtgärdas inte av Microsoft Defender Antivirus. Hot kan dock åtgärdas av slutpunktsidentifiering och svar (EDR) i blockeringsläge. Filer genomsöks av EDR och rapporter tillhandahålls för hotidentifieringar som delas med Defender för Endpoint-tjänsten. Du kan se aviseringar som visar Microsoft Defender Antivirus som källa, även när Microsoft Defender Antivirus är i passivt läge.

När Microsoft Defender Antivirus är i passivt läge kan du fortfarande hantera uppdateringar för Microsoft Defender Antivirus. Du kan dock inte flytta Microsoft Defender Antivirus till aktivt läge om enheterna har en antivirusprodukt från andra användare än Microsoft som ger realtidsskydd mot skadlig kod.

Se till att få uppdateringar av antivirusprogram och program mot skadlig kod, även om Microsoft Defender Antivirus körs i passivt läge. Se Hantera Microsoft Defender Antivirus-uppdateringar och tillämpa baslinjer.

Observera att passivt läge endast stöds på Windows Server 2012 R2 2016 & när datorn registreras med den moderna, enhetliga lösningen.

Inaktiverad eller avinstallerad

När Microsoft Defender Antivirus inaktiveras eller avinstalleras används det inte som antivirusapp. Filer genomsöks inte och hot åtgärdas inte. Inaktivera eller avinstallera Microsoft Defender Antivirus rekommenderas inte i allmänhet. Om det är möjligt bör du behålla Microsoft Defender Antivirus i passivt läge om du använder en antimalware/antiviruslösning som inte kommer från Microsoft.

I fall där Microsoft Defender Antivirus inaktiveras automatiskt kan det återaktiveras automatiskt om antivirus-/program som inte kommer från Microsoft upphör att gälla, avinstalleras eller på annat sätt slutar att ge realtidsskydd mot virus, skadlig kod eller andra hot. Automatisk återaktivering av Microsoft Defender Antivirus hjälper till att säkerställa att antivirusskyddet upprätthålls på dina slutpunkter.

Du kan också använda begränsad periodisk genomsökning, som fungerar med Microsoft Defender Antivirus-motorn för att regelbundet söka efter hot om du använder en antivirusapp från andra leverantörer än Microsoft. |

Hur är det med icke-Windows-enheter?

Om du letar efter antivirusrelaterad information för andra plattformar läser du:

Se även