Typ av användarresurs

Gäller för:

Vill du uppleva Microsoft Defender för Endpoint? Registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.

Obs!

Om du är en us government-kund använder du de URI:er som anges i Microsoft Defender för Endpoint för amerikanska myndighetskunder.

Tips

För bättre prestanda kan du använda servern närmare din geoplats:

  • api-us.securitycenter.microsoft.com
  • api-eu.securitycenter.microsoft.com
  • api-uk.securitycenter.microsoft.com
Metod Returtyp Beskrivning
Lista användarrelaterade aviseringar aviseringssamling Visa en lista över alla aviseringar som är associerade med en användare.
Lista Användarrelaterade enheter maskinsamling Visa en lista över alla enheter som har loggats in av en användare.