Microsoft Safety Scanner Ladda ned

Microsoft Safety Scanner är ett genomsökningsverktyg som utformats för att hitta och ta bort skadlig kod från Windows-datorer. Ladda bara ned den och kör en genomsökning för att hitta skadlig kod och försöka ändra ändringar som gjorts av identifierade hot.

Obs!

Från och med november 2019 kommer säkerhetsskannern att vara SHA-2 signerad exklusivt. Enheterna måste uppdateras för att stödja SHA-2 för att kunna köra säkerhetsskannern. Mer information finns i 2019 SHA-2 Code Signing Support requirement for Windows and WSUS (2019 SHA-2 Code Signing Support requirement for Windows and WSUS).

Viktig information

  • Uppdateringsversionen av säkerhetsinformationen för Microsoft Safety Scanner matchar den version som beskrivs på den här webbsidan.

  • Säkerhetsskannern genomsöker endast när den utlöses manuellt och är tillgänglig för användning 10 dagar efter att den har laddats ned. Vi rekommenderar att du alltid laddar ned den senaste versionen av det här verktyget före varje genomsökning.

  • Säkerhetsskannern är en bärbar körbar fil och visas inte på Start-menyn i Windows eller som en ikon på skrivbordet. Observera var du sparade den här nedladdningen.

  • Det här verktyget ersätter inte din produkt för program mot skadlig kod. För realtidsskydd med automatiska uppdateringar använder du Microsoft Defender Antivirus på Windows 11, Windows 10 och Windows 8 eller Microsoft Security Essentials i Windows 7. Dessa produkter för program mot skadlig kod ger också kraftfulla funktioner för borttagning av skadlig kod. Om du har problem med att ta bort skadlig kod med dessa produkter kan du se vår hjälp med att ta bort svåra hot.

Systemkrav

Säkerhetsskannern hjälper till att ta bort skadlig programvara från datorer som kör Windows 11, Windows 10, Windows 10 Tech Preview, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server Tech Preview, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 eller Windows Server 2008 R2. Mer information finns i Microsofts livscykelpolicy.

Så här kör du en genomsökning

  1. Ladda ned det här verktyget och öppna det.
  2. Välj den typ av genomsökning som du vill köra och starta genomsökningen.
  3. Granska genomsökningsresultaten som visas på skärmen. Detaljerade identifieringsresultat finns i loggen på %SYSTEMROOT%\debug\msert.log.

Ta bort det här verktyget genom att ta bort den körbara filen (msert.exe som standard).

Mer information om säkerhetsskannern finns i supportartikeln om hur du felsöker problem med säkerhetsskannern.