Program-/testregler

Alla program eller tester i Test Base måste följa följande regler:

Testa basmappar

Följande mappar används av testbasinfrastrukturen:

 • %SYSTEMDRIVE%\USL
 • %SYSTEMDRIVE%\EtlExport
 • %SYSTEMDRIVE%\Ffmpeg
 • %SYSTEMDRIVE%\Övervakning
 • %SYSTEMDRIVE%\powershell-yaml
 • %SYSTEMDRIVE%\ProcMon
 • %SYSTEMDRIVE%\PSTools
 • %SYSTEMDRIVE%\TokenProviderTool
 • %SYSTEMDRIVE%\USLPowershellModules
 • %SYSTEMDRIVE%\UtcUtil
 • %SYSTEMDRIVE%\WPT
 • %SYSTEMDRIVE%\WULogs

Viktigt

Undvik följande:

 • Blockerar körningen av en process från dessa mappar. Om ditt program är programvara mot skadlig kod konfigurerar du appinstallationen så att den tillåter obehindrad körning av alla processer från dessa mappar.
 • Manipulering av någon av dessa mappar.

Testa basregisternycklar

Programmen/testerna bör inte ta bort eller ändra registernycklar som är relaterade till:

 • Windows-telemetrinivå
 • Ta bort TLS 1.2