Lösenordsprompt vid varje start av Outlook eller kan inte skapa profil

Original-KB-nummer: 3060280

Symptom

När du ansluter till en Microsoft Exchange 2016-, Exchange 2013- eller Microsoft 365-postlåda i Microsoft Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook, 2013 eller Outlook för Microsoft 365, kan du uppleva något av följande symptom:

 • Du uppmanas att ange ditt lösenord varje gång Outlook startar, även om du har aktiverat alternativet Kom ihåg mina autentiseringsuppgifter.

 • När du startar Outlook går det inte att ansluta och du ser Behöver lösenord i statusfältet. Du får följande meddelande när du väljer Behöver lösenord:
  Den här funktionen har inaktiverats av administratören.

 • Du får ett av följande felmeddelande när du försöker skapa en ny Outlook-profil:

  • Det gick tyvärr inte att konfigurera ditt konto automatiskt. Om du vill konfigurera det själv klickar du på Nästa.
  • Något gick fel
  • Något gick fel och Det gick inte att konfigurera ditt konto i Outlook. Försök igen. Kontakta e-postadministratören om problemet kvarstår.

Orsak

Det här problemet uppstår om kryssrutan Tillåt Office att ansluta till internet under Sekretessalternativ för Säkerhetscenter inte är markerad.

Lösning

Lös problemet genom att aktivera alternativet för att tillåta Office att ansluta till onlinetjänster genom att följa de här stegen för din version av Outlook.

Office 2016, Office 2019 och Outlook för Microsoft 365:

 1. I fliken Arkiv klickar du på Alternativ.

 2. Välj Säkerhetscenter och sedan Inställningar för Säkerhetscenter.

 3. Välj Sekretessalternativ och markera sedan kryssrutan Låt Office ansluta till onlinetjänster från Microsoft för att tillhandahålla funktionalitet som är relevant för din användning och inställningar.

 4. Välj OK två gånger för att stänga dialogrutan Outlook-alternativ.

  Obs!

  Om kryssrutan Låt Office ansluta till onlinetjänster från Microsoft för att tillhandahålla funktionalitet som är relevant för din användning och inställningar inte är tillgänglig, hittar du mer information om inställningen i avsnittet Mer information nedan.

Outlook 2013:

 1. I fliken Arkiv klickar du på Alternativ.

 2. Välj Säkerhetscenter och sedan Inställningar för Säkerhetscenter.

 3. Välj Sekretessalternativ och markera sedan kryssrutan Tillåt Office att ansluta till internet.

 4. Välj OK två gånger för att stänga dialogrutan Outlook-alternativ.

  Obs!

  Om kryssrutan Tillåt Office att ansluta till Internet inte är tillgänglig finns mer information om den här inställningen i avsnittet Mer information nedan.

Mer information

Om kryssrutan Tillåt Office att ansluta till internet inte är tillgänglig beror det på att inställningen UseOnlineContent i registret är inställd på värdet 0. Inställningen UseOnlineContent finns i någon av följande registernycklar:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\x.0\Common\Internet

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\x.0\Common\Internet

DWORD: UseOnlineContent
Värde:

0 – Tillåt inte användare att komma åt Office-resurser på Internet (kryssrutan är avmarkerad och otillgänglig).
1 – Tillåter att användaren väljer åtkomst till Office-resurser på Internet (kryssrutan är avmarkerad).
2 – (Standard) Tillåter att användaren får åtkomst till Office-resurser på Internet (kryssrutan är markerad).

Obs!

 • Platshållaren <x.0> representerar din version av Office (16.0 = Office 2016, Office 2019 eller Outlook för Microsoft 365, 15.0 = Office 2013).
 • Om värdet UseOnlineContent finns under registreringsdatafilen Policyer, kan det ha skapats av Grupprincipen. Administratören måste ändra policyn för att ändra den här inställningen.

Policyinställningen Alternativ för onlineinnehåll finns under den administrativa mallen för Microsoft Office 2019, Office 2016, Office 2013 eller Outlook för Microsoft 365. Du hittar dessa mallar under Verktyg | Alternativ | Allmänt | Tjänstalternativ, onlineinnehåll.

Skärmbild av policyinställningen Alternativ för onlineinnehåll.

Du kan ställa in detta på Ej konfigurerad eller Aktiverad och sedan välja alternativet för onlineinnehåll Tillåt Office att ansluta till internet.

Skärmbild av policyinställningsdetaljerna för Alternativ för onlineinnehåll, inställda på Ej konfigurerad eller Aktiverad, och alternativet

När du aktiverar inställningen "Tillåt Office att ansluta till internet" påverkar detta andra funktioner i Office. Dessa inkluderar följande:

 • Infogning av onlinebilder är aktiverad.
 • Infogning av onlinevideo är aktiverad.
 • Sökning efter onlinemallar är aktiverad.
 • Vissa resurser för granskning och korrektur av dokument kan bli tillgängliga.