Dela via


Arbeta med rapporter

Med hjälp av rapporter kan du övervaka förloppet mot dina affärsmål genom att följa upp vad du gör. Du kan också spåra trender – vilket kan ge dig en fördel jämfört med konkurrenterna.

Rapportfunktionerna måste aktiveras för den modellbaserad appen så att du kan se rapportområdet i den vänstra navigeringsrutan. För mer information, se Lägg till rapporteringsfunktioner i din modelldrivna app.

Köra en rapport

 1. Välj rapportområdet i det vänstra navigeringsfönstret.

 2. Välj den rapport du vill > Kör rapport.

  Anteckning

  I dialogrutan Rapportvisning kan du lämna sökvillkoren som de är eller ändra dem efter behov.

  Köra en rapport.

Dela en rapport med andra användare eller team

 1. Välj rapportområdet i det vänstra navigeringsfönstret.

 2. I listan över rapporter väljer du den rapport som du vill dela.

 3. Välj Dela i kommandofältet.

  Dela en rapport.

 4. I dialogrutan Dela rapporten väljer du Lägg till användare/team.

 5. I dialogrutan Sök efter rader letar du reda på den användar- eller teamrad som du vill dela rapporten med och markerar kryssrutan bredvid raden.

  Välj användare för att dela en rapport.

 6. Välj Välj för att lägga till användar- eller teamrad i rutan Valda rader och välj sedan Lägg till.

  Lägg till användare för att dela en rapport.

 7. Välj önskad typ av delningsbehörighet i dialogrutan Dela rapporten. Behörigheterna är: Läsa, Skriva, Ta bort, Lägg till, Tilldela och Dela. Då läggs användar- eller teamraden till i rutan Valda rader.

  Välj delningsåtkomst.

Dela en rapport med din organisation (för administratörer)

Om rapporten kan vara användbar för alla användare kan du göra den tillgänglig för organisationen.

 1. Välj rapportområdet i det vänstra navigeringsfönstret.

 2. I listan över rapporter väljer du den rapport som du vill dela.

 3. Välj Redigera i kommandofältet.

 4. På menyn Åtgärder väljer du Gör rapport tillgänglig för organisationen.

  Dela rapport med organisationen.

Hämta en rapport

 1. Välj rapportområdet i det vänstra navigeringsfönstret.
 2. I listan över rapporter väljer du den rapport som du vill dela.
 3. Välj Redigera i kommandofältet.
 4. Klicka på Hämta rapport på menyn Åtgärder .
  RDL-filen innehåller den fetchXML som rapporten bygger på.
 5. Öppna rapporten när hämtningen är klar.

Känt problem

Rapporter bygger på en upplevelse som anropas i Aktivera upplevelse som inte stöds i mobiler eller Teams.

Se även

Skapa en rapport med hjälp av rapportguiden

Lägga till en befintlig rapport

Redigera rapportfilter

Felsöka problem med data som inte visas i en rapport

Anteckning

Kan du berätta om dina inställningar för dokumentationsspråk? Svara i en kort undersökning. (observera att undersökningen är på engelska)

Undersökningen tar ungefär sju minuter. Inga personuppgifter samlas in (sekretesspolicy).