Power BI-integration med PowerPoint

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Nyheter i Power BI. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Microsoft Power Platform.

Aktiverat för Allmänt tillgänglig förhandsversion Allmän tillgänglighet
Användare, automatiskt 31 maj 2022 -

Affärsvärde

Data är kärnan i beslutsfattande, utvärdering och övervakning av verksamhetens status. Dessa data, i form av analysresultat och åtgärder som behövs, granskas och diskuteras på nästan alla affärsmöten. För att effektivisera processen att förbereda möten och förbättra mötesupplevelsen kan Power BI nu bäddas in i PowerPoint-presentationer.

Information om funktionen

Power BI gör att organisationer kan integrera Power BI-rapportinnehåll i sina PowerPoint-presentationer.

När PowerPoint-användare skapar sina presentationer kan de bädda in aktiva Power BI-rapportsidor eller en specifik bokmärkt rapportvy. När rapportsidan har bäddats in kan den som skapat presentationen ändra filter och interagera med innehållet direkt i PowerPoint. Användare med åtkomst till presentationen kommer att kunna se innehållet och användare som också har Power BI kommer att kunna interagera och uppdatera innehållet. Funktionen möjliggör enkel och insiktsfull berättelse byggd på data och integrerar den i den välbekanta PowerPoint-upplevelsen.

Se även

Integrera Power BI-rapporter i PowerPoint-presentationer (video)

Om storytelling med Power BI i PowerPoint (Docs)