Granskningsprocess för program

Komponenterna i Center of Excellence (CoE)-startpaketet har utformats för flera användningsområden. Exempelprocessen i den här artikeln, som använder komponenterna för startpaket är tänkt att visa vanliga mönster andra organisationer har hittat användbar och förhoppningsvis fungera som inspiration för att definiera egna processer.

Exempelprocessen för appgranskning visar hur din CoE-avdelning eller IT-administratörer kan automatisera en granskningsprocess på appnivå för att samla in ytterligare information om ett program, t.ex. affärsmotivering och effekten av ett avbrott, från utvecklaren.

Processbeskrivning

Probleminstruktion: Det finns många program i Contoso-klientorganisationen. IT vet inte vad alla dessa program är avsedda för eller hur enskilda program ska få stöd när supportavdelningen rings upp, och det är oklart om alla program hanteras i enlighet med någon standard. De kan se detaljer som exempelvis beskrivningen och antalet delade användare från Power Apps for Admins-anslutningsprogrammet, men de måste kommunicera direkt med programmets ägare för att kunna förstå situationen runt programmen helt. Särskilt i ett stort företag som Contoso är det inte genomförbart för IT-teamet att vara ansvaring för att manuellt kontakta varje programägare och att informationen inte kan lagras i e-postkonversationer. Contoso-teamet vill ha en central program-katalog för program i hög kvalitet.

Lösning: CoE har beslutat att det ska finnas en granskningsprocess på program-nivå som använder Microsoft Dataverse som ett datalager för verksamhetsmotiveringarna. De bestämmer sig för att använda program och flöden för att underlätta processen.

Flödet kallat Administratör | Förfrågan om information om regelefterlevnad används för att iterera igenom alla program i klientorganisationen och kontrollera om programmen är kompatibla. Om ägaren inte har skickat en affärsmotivering och programmet delades brett (i det här exemplet med fler än 20 användare eller minst en grupp) skickar flödet ett e-postmeddelande till ägaren som meddelar dem att deras specifika program inte uppfyller Contosos principer. E-postmeddelandet innehåller en länk till arbetsyteappen för utvecklarens efterlevnadscenter, där ägaren kan tillhandahålla verksamhetsmotiveringsinformation i ett formulär. programmet Developer Compliance Center innehåller även information om tröskelvärdena för regelefterlevnad och länkar till appinställningar, så ägaren kan konfigurera beskrivningen och publicera den om det behövs.

När utvecklaren har bevisat efterlevmnad enom att lägga till den här informationen kan administratören granska informationen och själva programmet. En verksamhetsprocessflöde i administratörsvyn för Power Platform (modellbaserat program) underlättar granskningsprocessen.

När du granskar informationen om program-efterlevnad kan administratören fatta ett beslut om huruvida programmet hör hemma i program-katalogen.

Användarens vy över processen

Här är processen sedd ur ett perspektiv tillhörande dem som berörs och de komponenter de interagerar med.

Utvecklare: skaparen får ett meddelande om att de har arbete med att få programmet att uppfylla kraven. Meddelandet innehåller en djup länk till Developer Compliance Center för programmet.

Tre objekt spåras i systemet och användaren kan behöva utföra samtliga tre:

  • Utföra en ny publicering för att visa att det är en aktiv app.

  • Lägga till en beskrivning i programmet, som anger dess syfte.

  • Lägga till ytterligare information, t. ex. verksamhetsmotiveringen.

Utvecklarens synvinkel i granskningsprocessen.

Administratör: När en app uppfyller alla dessa tre krav visas den i filtervyn Efterlevnad – inlämnat i modellbaserad app Power Platform administratörsvy.

Administratörens synvinkel i granskningsprocessen.

En administratör öppnar Power Platform administratörsvy>Efterlevnad – inlämnat och bedömer alla appar som ska granskas genom att titta på fliken Granska i appen, undersöker tillverkarens arbete och markerar sedan deras bedömning i avsnittet Efterlevnad – inlämnat.

Administratören kan välja att lägga till ett program i appkatalogen och markera den som aktuell eller inte, beroende på om programmet ska vara markerad för användare.

Validera utvecklarkrav:

Användare: Utvecklaren och användarna kan nu se programmet i program-katalogen.

Appkatalog.