Microsoft Graph Security (inaktuell)

Sammanfattning

Objekt Beskrivning
Versionstillstånd Inaktuell
Produkter
Autentiseringstyper som stöds
Dokumentation om funktionsreferens

Inaktualitet

Kommentar

Den här anslutningsappen är inaktuell. Vi rekommenderar att användarna utforskar alternativa lösningar för att hämta analysdata baserat på Graph, till exempel Microsoft Graph-dataanslutning. Mer information: Brist på support för Microsoft Graph i Power Query