Använda Azure PowerShell i en Docker-container

Vi publicerar Docker-avbildningar med Azure PowerShell förinstallerat. Du kan använda Docker för att köra en fristående Linux-container med Azure PowerShell förinstallerat. Den här artikeln visar hur du använder Azure PowerShell i Docker-containern.

Hitta tillgängliga avbildningar

De publicerade avbildningarna kräver Docker 17.05 eller senare. Du måste kunna köra Docker utan sudo eller lokala administrativa rättigheter. Följ Docker officiella instruktioner för att installera Docker.

Versionscontainrarna härleds från den officiella distributionsbilden, installerar beroenden och installerar Azure PowerShell-modulen.

Den senaste containeravbildningen innehåller den senaste versionen av PowerShell och de senaste Azure PowerShell-modulerna som stöds med Az PowerShell-modulen.

Du hittar en fullständig lista över Azure PowerShell Docker-avbildningar på vår Docker-avbildningssida .

Använda Azure PowerShell i en container

Följande steg visar de Docker-kommandon som krävs för att ladda ned avbildningen och starta en interaktiv PowerShell-session.

  1. Ladda ned den senaste azure-powershell-avbildningen.

    docker pull mcr.microsoft.com/azure-powershell
    
  2. Kör azure-powershell-containern i interaktivt läge:

    docker run -it mcr.microsoft.com/azure-powershell pwsh
    

För Windows Docker-värdar måste du aktivera Docker-fildelning för att tillåta att lokala enheter i Windows delas med Linux-containrar. Mer information finns i Komma igång med Docker för Windows.

Ta bort avbildningen när den inte längre behövs

Följande kommando tar bort Docker-containern när du inte längre behöver den.

docker rmi mcr.microsoft.com/azure-powershell

Nästa steg

Läs informationen i Komma igång med Azure PowerShell för att komma igång med Azure PowerShell-modulerna och deras funktioner.