PSDesiredStateConfiguration v1.1

DSC är en hanteringsplattform i PowerShell som gör att du kan hantera DIN IT- och utvecklingsinfrastruktur med konfiguration som kod.

PSDesiredStateConfiguration v1.1 är den version av modulen som levereras med Windows PowerShell 5.1.

Viktiga begrepp

DSC är en deklarativ plattform som används för konfiguration, distribution och hantering av system. Den består av tre primära komponenter:

  • Konfigurationer är deklarativa PowerShell-skript som definierar och konfigurerar instanser av resurser. När du kör konfigurationen kommer DSC (och de resurser som anropas av konfigurationen) helt enkelt att "göra det", vilket säkerställer att systemet finns i det tillstånd som anges av konfigurationen. DSC-konfigurationer är också idempotenter: Den lokala Configuration Manager (LCM) fortsätter att se till att datorerna är konfigurerade i det tillstånd som konfigurationen deklarerar.
  • Resurser är "gör det så" i DSC. De innehåller koden som placerar och behåller målet för en konfiguration i det angivna tillståndet. Resurser finns i PowerShell-moduler och kan skrivas för att modellera något så allmänt som en fil eller en Windows-process, eller så specifikt som en IIS-server eller en virtuell dator som körs i Azure.
  • Den lokala Configuration Manager (LCM) är den motor med vilken DSC underlättar interaktionen mellan resurser och konfigurationer. LCM avsöker regelbundet systemet med hjälp av kontrollflödet som implementeras av resurser för att säkerställa att det tillstånd som definieras av en konfiguration upprätthålls. Om systemet är ur tillstånd anropar LCM koden i resurser för att "göra det så" enligt konfigurationen.

Se även