Desired State Configuration 2.0

I och med lanseringen av PowerShell 7.2 ingår inte längre MODULen PSDesiredStateConfiguration i PowerShell-paketet. Genom att separera DSC i en egen modul kan vi investera och utveckla DSC oberoende av PowerShell och minska storleken på PowerShell-paketet. Användare av DSC kan dra nytta av att uppgradera DSC utan att behöva uppgradera PowerShell, vilket påskyndar tiden till distributionen av nya DSC-funktioner. Användare som vill fortsätta använda DSC v2 kan ladda ned PSDesiredStateConfiguration 2.0.5 från PowerShell-galleriet.

Användare som arbetar med icke-Windows-miljöer kan förvänta sig plattformsoberoende funktioner i DSC v3. Mer information om framtiden för DSC finns i PowerShell-teamets blogg.

Så här installerar du PSDesiredStateConfiguration 2.0.5 från PowerShell-galleriet:

Install-Module -Name PSDesiredStateConfiguration -Repository PSGallery -MaximumVersion 2.99

Viktigt

Se till att inkludera parametern MaximumVersion eller så kan du installera version 3 (eller senare) av PSDesireStateConfiguration som innehåller betydande skillnader.

Användningsfall för DSC 2.0

DSC 2.0 stöds för användning med Azure Policy datorkonfiguration. Andra scenarier, till exempel att direkt anropa DSC-resurser med Invoke-DscResource, kan vara funktionella men är inte den primära avsedda användningen av den här versionen.

Om du inte använder Azure Policy datorkonfigurationsfunktion bör du använda DSC 1.1.

DSC 3.0 är tillgängligt i offentlig betaversion och bör endast användas med Azure-datorkonfiguration (som stöder det) eller för icke-produktionsmiljöer för att testa migrering från DSC 1.1.

Ändringar från DSC 1.1

Det finns flera större ändringar i DSC 2.0.

Det enda sättet att använda DSC-resurser i 2.0 är med cmdleten Invoke-DscResource och Azure Policy datorkonfigurationsfunktionen.

Följande cmdletar har tagits bort:

 • Disable-DscDebug
 • Enable-DscDebug
 • Get-DscConfiguration
 • Get-DscConfigurationStatus
 • Get-DscLocalConfigurationManager
 • Publish-DscConfiguration
 • Remove-DscConfigurationDocument
 • Restore-DscConfiguration
 • Set-DscLocalConfigurationManager
 • Start-DscConfiguration
 • Stop-DscConfiguration
 • Test-DscConfiguration
 • Update-DscConfiguration

Följande funktioner har tagits bort:

 • Pull-servern
 • Den lokala konfigurationshanteraren (LCM)

Följande funktioner stöds inte:

 • DSC-konfigurationer för flera system
 • Beroenden mellan system ( WaitFor* DSC-resurser)
 • Omstartsbeteende för DSC-resurser
 • Lägga till parametrar i DSC-konfigurationsblock
 • Använda flödeskontrollinstruktioner i DSC-konfigurationsblock
 • Använda autentiseringsuppgifter i DSC-konfigurationsblock
 • Använda parametern ConfigurationData med en DSC-konfiguration
 • Använda nyckelordet Node i en DSC-konfiguration
 • Använda sammansatta DSC-konfigurationer (DSC-konfigurationer som kapslar en annan DSC-konfiguration i dem)