Revoke-AzureADUserAllRefreshToken

Ogiltigförklarar uppdateringstoken som utfärdas till program för en användare.

Syntax

Revoke-AzureADUserAllRefreshToken
      -ObjectId <String>
      [<CommonParameters>]

Description

Cmdleten Revoke-AzureADUserAllRefreshToken ogiltigförklarar uppdateringstoken som utfärdas till program för en användare. Cmdleten ogiltigförklarar även token som utfärdas till sessionscookies i en webbläsare för användaren. Cmdleten fungerar genom att återställa användaregenskapen refreshTokensValidFromDateTime till aktuellt datum och tid.

Exempel

Exempel 1: Återkalla uppdateringstoken för en användare

PS C:\> Revoke-AzureADUserAllRefreshToken -ObjectId "a1d91a49-70c6-4d1d-a80a-b74c820a9a33"

Det här kommandot återkallar token för den angivna användaren.

Parametrar

-ObjectId

Anger en användares unika ID.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False