about_Join

Kort beskrivning

Beskriver hur kopplingsoperatorn (-join) kombinerar flera strängar i en enda sträng.

Lång beskrivning

Kopplingsoperatorn sammanfogar en uppsättning strängar till en enda sträng. Strängarna läggs till i den resulterande strängen i den ordning som de visas i kommandot.

Syntax

Följande diagram visar syntaxen för kopplingsoperatorn.

-Join <String[]>
<String[]> -Join <Delimiter>

Parametrar

String[] – Anger en eller flera strängar som ska kopplas.

Avgränsare – Anger ett eller flera tecken som placeras mellan de sammanfogade strängarna. Standardvärdet är ingen avgränsare ("").

Kommentarer

Operatorn unary join (-join <string[]>) har högre prioritet än ett kommatecken. Om du skickar en kommaavgränsad lista med strängar till den unary join-operatorn skickas därför endast den första strängen (före det första kommatecknet) till kopplingsoperatorn.

Om du vill använda den unary join-operatorn omger du strängarna inom parenteser eller lagrar strängarna i en variabel och skickar sedan variabeln för koppling.

Exempel:

-join "a", "b", "c"
a
b
c

-join ("a", "b", "c")
abc

$z = "a", "b", "c"
-join $z
abc

Exempel

Följande instruktion kopplar tre strängar:

-join ("Windows", "PowerShell", "2.0")
WindowsPowerShell2.0

Följande instruktion kopplar ihop tre strängar avgränsade med ett blanksteg:

"Windows", "PowerShell", "2.0" -join " "
Windows PowerShell 2.0

Följande instruktioner använder en avgränsare med flera tecken för att koppla tre strängar:

$a = "WIND", "S P", "ERSHELL"
$a -join "OW"
WINDOWS POWERSHELL

Följande instruktion kopplar raderna i en här-sträng till en enda sträng. Eftersom en sträng här är en sträng måste raderna i här-strängen delas innan de kan kopplas. Du kan använda den här metoden för att återansluta till strängarna i en XML-fil som har sparats i en här sträng:

$a = @'
a
b
c
'@

(-split $a) -join " "
a b c

Se även