Out-Null

Döljer utdata i stället för att skicka den nedåt i pipelinen eller visa den.

Syntax

Out-Null
   [-InputObject <PSObject>]
   [<CommonParameters>]

Description

Cmdleten Out-Null skickar sina utdata till NULL, vilket i praktiken tar bort den från pipelinen och förhindrar att utdata visas på skärmen.

Exempel

Exempel 1: Ta bort utdata

Get-ChildItem | Out-Null

Det här kommandot hämtar objekt i den aktuella platsen/katalogen, men dess utdata skickas inte via pipelinen eller visas på kommandoraden. Detta är användbart för att dölja utdata som du inte behöver.

Parametrar

-InputObject

Anger det objekt som ska skickas till NULL (tas bort från pipelinen). Ange en variabel som innehåller objekten eller skriv ett kommando eller uttryck som hämtar objekten.

Type:PSObject
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Indata

PSObject

Du kan skicka valfritt objekt till den här cmdleten.

Utdata

None

Den här cmdleten returnerar inga utdata.

Kommentarer

  • De cmdletar som innehåller Out-verbet ( out-cmdletarna ) har inte parametrar för namn eller filsökvägar. Om du vill skicka data till en Out-cmdlet använder du en pipelineoperator (|) för att skicka utdata från ett PowerShell-kommando till cmdleten. Du kan också lagra data i en variabel och använda parametern InputObject för att skicka data till cmdleten. Mer information finns i exempel.
  • Out-Null returnerar inga utdataobjekt. Om du dirigerar utdata Out-Null från till cmdleten Get-Member Get-Member rapporterar du att inga objekt har angetts.