Microsoft.PowerShell.LocalAccounts

Det här avsnittet innehåller hjälpavsnitten för cmdletar för lokala konton i Windows PowerShell.

Anteckning

Den här modulen är inte tillgänglig i 32-bitars PowerShell i ett 64-bitarssystem.

Microsoft.PowerShell.LocalAccounts

Add-LocalGroupMember

Adds members to a local group.

Disable-LocalUser

Disables a local user account.

Enable-LocalUser

Enables a local user account.

Get-LocalGroup

Gets the local security groups.

Get-LocalGroupMember

Gets members from a local group.

Get-LocalUser

Gets local user accounts.

New-LocalGroup

Creates a local security group.

New-LocalUser

Creates a local user account.

Remove-LocalGroup

Deletes local security groups.

Remove-LocalGroupMember

Removes members from a local group.

Remove-LocalUser

Deletes local user accounts.

Rename-LocalGroup

Renames a local security group.

Rename-LocalUser

Renames a local user account.

Set-LocalGroup

Changes a local security group.

Set-LocalUser

Modifies a local user account.