New-Guid

Skapar ett GUID.

Syntax

New-Guid []

Description

Cmdleten New-Guid skapar en slumpmässig globalt unik identifierare (GUID). Om du behöver ett unikt ID i ett skript kan du skapa ett GUID efter behov.

Exempel

Exempel 1: Skapa ett nytt GUID

New-Guid

Det här kommandot skapar ett slumpmässigt GUID. Du kan också lagra utdata från den här cmdleten i en variabel som ska användas någon annanstans i ett skript.

Utdata

Guid

Den här cmdleten returnerar ett GUID.

Kommentarer

Cmdleten skapar en UUID (Universally Unique Identifier) version 4. Mer information finns i System.Guid.NewGuid.