Switch-PowerBIEncryptionKey

Växla krypteringsnyckeln för Power BI-arbetsytor som tilldelats till en kapacitet.

Syntax

Switch-PowerBIEncryptionKey
      -Name <String>
      -KeyVaultKeyUri <String>
      [<CommonParameters>]

Description

Rotera den kundägda nyckeln för klientorganisationen. Kontrollera att den aktuella krypteringsnyckeln och den nya versionen av nyckeln är giltiga. Bevilja behörigheter för omslutning och avskrivningsnyckel för Power BI-tjänst i Azure Key Vault.

Innan du kör det här kommandot måste du logga in med Connect-PowerBIServiceAccount. Den här cmdleten kräver att den anropande användaren är innehavaradministratör för Power BI-tjänst.

Exempel

Exempel 1

PS C:\> Switch-PowerBIEncryptionKey -Name 'Contoso Sales' -KeyVaultKeyUri 'https://contoso-vault2.vault.azure.net/keys/ContosoKeyVault/b2ab4ba1c7b341eea5ecaaa2wb54c4d2'

Parametrar

-KeyVaultKeyUri

URI till den version av nyckeln "Azure Key Vault" som ska användas. Stöder endast nyckeln 4 096 byte.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Name

Namnet på krypteringsnyckeln.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Indata

None

Utdata

Microsoft.PowerBI.Common.Api.Encryption.EncryptionKey