Resolve-PowerBIError

Visar detaljerad felinformation från MicrosoftPowerBIMgmt.* cmdletar.

Syntax

Resolve-PowerBIError
    [-Error <ErrorRecord[]>]
    [<CommonParameters>]
Resolve-PowerBIError
    [-Last]
    [<CommonParameters>]

Description

Matar ut ytterligare information för eventuella fel som genereras från MicrosoftPowerBIMgmt.* cmdletar.

Exempel

Exempel 1

PS C:\> Resolve-PowerBIError

Visar alla fel som inträffar i PowerShell-sessionen.

Exempel 2

PS C:\> Resolve-PowerBIError -Last

Visar det senaste felet som uppstod i PowerShell-sessionen.

Parametrar

-Error

Lista över fel som ska visas. Till exempel visar $Error[0..2] de tre senaste felen.

Type:ErrorRecord[]
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Last

Anger för att visa det senaste felet som uppstod i PowerShell-sessionen.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Indata

System.Management.Automation.ErrorRecord[]

Utdata

System.Object