PSWorkflowUtility

Det här avsnittet innehåller hjälpavsnitten för de kommandon som Windows PowerShell PSWorkflowUtility-modulen exporterar. Den här modulen innehåller ett arbetsflöde som stöder funktionen Windows PowerShell Workflow.

PSWorkflowUtility

Invoke-AsWorkflow

Runs a command or expression as a Windows PowerShell Workflow.