Deklaration av attributet Alias

Med aliasattributet kan användaren ange olika namn för en cmdlet eller en cmdlet-parameter. Alias kan användas för att tillhandahålla genvägar för ett parameternamn, eller så kan de ange olika namn som är lämpliga för olika scenarier.

Syntax

[Alias(aliasNames)]

Parametrar

aliasNames (Sträng[]) Krävs. Anger en uppsättning kommaavgränsade aliasnamn för cmdlet-parametern.

Kommentarer

Attributet Alias definieras av klassen System.Management.Automation.Aliasattribute.

Cmdlet-alias

  • Attributet Alias används med cmdlet-deklarationen. Mer information om hur du deklarerar dessa attribut finns i Cmdlet-alias.
  • Varje parameteraliasnamn måste vara unikt. Windows PowerShell söker inte efter duplicerade aliasnamn.

Parameteralias

  • Aliasattributet används med parameterattributet när du anger en cmdlet-parameter. Mer information om hur du deklarerar dessa attribut finns i Deklarera cmdlet-parametrar.
  • Varje parameteraliasnamn måste vara unikt inom en cmdlet. Windows PowerShell söker inte efter duplicerade aliasnamn.
  • Aliasattributet används en gång för varje parameter i en cmdlet.

Se även

Cmdlet-alias

Parameteralias

Skriva en Windows PowerShell-cmdlet