Standardnamn och standardtyper för cmdlet-parametrar

Cmdlet-parameternamnen ska vara konsekventa i de cmdlet:ar som du utformar. I följande avsnitt listas de parameternamn som vi rekommenderar att du använder när du deklarerar cmdlet-parametrar. I avsnitten beskrivs även rekommenderad datatyp och funktionalitet för varje parameter.

I det här avsnittet

Aktivitetsparametrar

Datum- och tidsparametrar

Formatparametrar

Egenskapsparametrar

Kvantitetsparametrar

Resursparametrar

Säkerhetsparametrar