CustomControl-element för GroupBy

Definierar den anpassade kontrollen som visar den nya gruppen.

Schema

  • Konfigurationselement
  • ViewDefinitions-element
  • Visa element
  • GroupBy-element
  • CustomControl-element

Syntax

<CustomControl>
  <CustomEntries>...</CustomEntries>
<CustomControl>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och överordnat element för CustomControl elementet. Du kan ange val annat antal underordnade element och visa dem i valfri ordning.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Element Beskrivning
CustomEntries-element för CustomControl för GroupBy Obligatoriskt element.

Innehåller definitionerna för kontrollen.

Överordnade element

Element Beskrivning
GroupBy-element för View Definierar Windows PowerShell visar en ny grupp med objekt.

Kommentarer

Se även

CustomEntries-element för CustomControl för GroupBy

GroupBy-element för View

Skriva en PowerShell-formateringsfil