CustomEntries-element för CustomControl för View

Innehåller definitionerna av den anpassade kontrollvyn. Den anpassade kontrollvyn måste ange en eller flera definitioner.

Schema

  • Konfigurationselement
  • ViewDefinitions-element
  • Visa element
  • CustomControl-element
  • CustomEntries-element

Syntax

<CustomEntries>
  <CustomEntry>...</CustomEntry>
</CustomEntries>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och elementets överordnade CustomControlEntries element. Du måste ange ett eller flera underordnade element.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Element Beskrivning
CustomEntry-element för CustomEntries för View Obligatoriskt element.

Innehåller en definition av den anpassade kontrollvyn.

Överordnade element

Element Beskrivning
CustomControl-element för View Obligatoriskt element.

Definierar ett anpassat kontrollformat för vyn.

Kommentarer

I de flesta fall har en kontroll bara en definition, som definieras i ett enda CustomEntry element. Det går dock att ha flera definitioner om du vill använda samma kontroll för att visa olika .NET-objekt. I dessa fall kan du definiera ett CustomEntry element för varje objekt eller uppsättning objekt.

Se även

CustomControl-element för View

CustomEntry-element för CustomEntries för View

Skriva en PowerShell-formateringsfil