ItemSelectionCondition-element för ExpressionBinding för Controls för Configuration

Definierar det villkor som måste finnas för att den här kontrollen ska kunna användas. Det här elementet används när du definierar en gemensam kontroll som kan användas av alla vyer i formateringsfilen.

Schema

 • Konfigurationselement
 • Controls-element
 • Kontrollelement
 • CustomControl-element
 • CustomEntries-element
 • CustomEntry-element
 • CustomItem-element
 • ExpressionBinding-element
 • ItemSelectionCondition-element

Syntax

<ItemSelectionCondition>
 <PropertyName>.NetTypeProperty</PropertyName>
 <ScriptBlock>ScriptToEvaluate</ScriptBlock>
</ItemSelectionCondition>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och elementets överordnade ItemSelectionCondition element.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Element Beskrivning
PropertyName-element för ItemSelectionCondition för Controls för Configuration Valfritt element.

Anger den .NET-egenskap som utlöser villkoret.
ScriptBlock-element för ItemSelectionCondition för Controls för Configuration Valfritt element.

Anger det skript som utlöser villkoret.

Överordnade element

Element Beskrivning
ExpressionBinding-element för CustomItem för Controls för Configuration Definierar de data som visas av kontrollen.

Kommentarer

Du kan ange ett egenskapsnamn eller ett skript för det här villkoret, men du kan inte ange båda.

Se även

PropertyName-element för ItemSelectionCondition för Controls för Configuration

ScriptBlock-element för ItemSelectionCondition för Controls för Configuration

ExpressionBinding-element för CustomItem för Controls för Configuration

Skriva en PowerShell-formateringsfil