Name-element för Control för Controls för View

Anger namnet på kontrollen.

Schema

  • Konfigurationselement
  • ViewDefinitions-element
  • Visa element
  • Controls-element
  • Kontrollelement
  • Namnelement

Syntax

<Name>ControlName</Name>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och det överordnade elementet för Name elementet.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
Control-element för Controls för View Definierar en kontroll som kan användas av vyn och det namn som används för att referera till kontrollen.

Textvärde

Ange det namn som används för att referera till kontrollen.

Kommentarer

Namnet som anges här kan användas i följande element för att referera till den här kontrollen.

Se även

GroupBy-element för View

ExpressionBinding-element för CustomItem för Controls för View

Control-element för Controls för View

Skriva en PowerShell-formateringsfil