Windows PowerShell-formateringsfiler

Windows PowerShell innehåller flera formateringsfiler (.format.ps1xml) som finns i installationskatalogen ( $pshome ). Var och en av dessa filer definierar standardvisningen för en specifik uppsättning .NET-objekt. Dessa filer bör aldrig ändras. Du kan dock använda dem som referens för att skapa egna anpassade formateringsfiler.

Certificate.Format.ps1xml Definierar visningen av objekt i certifikatarkivet, till exempel x.509-certifikat och certifikatarkiv.

DotNetTypes.Format.ps1xml Definierar visningen av diverse .NET-objekt som CultureInfo, FileVersionInfo och EventLogEntry-objekt.

FileSystem.Format.ps1xml Definierar visningen av filsystemobjekt, till exempel fil- och katalogobjekt.

Help.Format.ps1xml Definierar de olika vyer som används av cmdleten Get-Help, till exempel detaljerade, fullständiga, parametrar och exempelvyer.

PowerShellCore.Format.ps1xmlDefinierar visningen av de objekt som genereras av Windows PowerShell-kärn-cmdlets, till exempel de objekt som returneras av cmdletarna Get-Member och Get-History.

PowerShellTrace.Format.ps1xmlDefinierar visningen av spårningsobjekt, till exempel de som genereras av cmdleten Trace-Command.

Registry.Format.ps1xml Definierar visningen av registerobjekt, till exempel nyckel- och postobjekt.

Se även

Skriva en Windows PowerShell-cmdlet