PropertyName-element för WideItem för WideControl

Anger egenskapen för objektet vars värde visas i den breda vyn.

 • Konfigurationselement
 • ViewDefinitions-element
 • Visa element
 • WideControl-element
 • WideEntries-element
 • WideEntry-element
 • WideItem-element
 • PropertyName-element

Syntax

<PropertyName>.NetTypeProperty</PropertyName>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och överordnat element för PropertyName elementet.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
WideItem-element Definierar den egenskap eller det skript vars värde visas i den breda vyn.

Textvärde

Ange namnet på den egenskap vars värde visas.

Kommentarer

Mer information om komponenterna i en bred vy finns i Skapa en bred vy.

Exempel

Det här exemplet visar en bred vy som visar värdet för egenskapen ProcessName för objektet System.Diagnostics.Process.

View>
 <Name>process</Name>
 <ViewSelectedBy>
  <TypeName>System.Diagnostics.Process</TypeName>
 </ViewSelectedBy>
 <WideControl>
  <WideEntries>
   <WideEntry>
    <WideItem>
     <PropertyName>ProcessName</PropertyName>
    </WideItem>
   </WideEntry>
  </WideEntries>
 </WideControl>
</View>

Se även

WideItem-element

Skapa en bred vy

Skriva en PowerShell-formateringsfil