ScriptBlock-element för ItemSelectionCondition för ListControl

Anger skriptet som utlöser villkoret. När det här skriptet utvärderas true till uppfylls villkoret och listobjektet används. Det här elementet används när du definierar en listvy.

Schema

  • Konfigurationselement
  • ViewDefinitions-element
  • Visa element
  • ListControl-element
  • ListEntries-element för ListControl
  • ListEntry-element för ListEntries för ListControl
  • ListItems-element för ListEntry för ListControl
  • ListItem-element för ListItems för listkontroll
  • ItemSelectionCondition-element för ListItem för ListControl
  • ScriptBlock-element för ItemSelectionCondition för ListControl

Syntax

<ScriptBlock>ScriptToEvaluate</ScriptBlock>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och de överordnade elementen i ScriptBlock elementet.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
ItemSelectionCondition-element för ListItem för ListControl Definierar det villkor som måste finnas för att det här listobjektet ska användas.

Textvärde

Ange skriptet som utvärderas.

Kommentarer

Om det här elementet används kan du inte ange PropertyName elementet när du definierar urvalsvillkoret.

Se även

Skriva en PowerShell-formateringsfil